VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Prodej vstupenek online na Galavečer – Slavnostní vyhlášení vítězů soutěže Asistent/ka roku 28.2.2018

Společnost Svět asistentky, z.ú., IČ: 063 11 105, sídlo firmy: Rybná 716/24, Praha 1, 110 00, kontaktní údaje tel.: 603 172 577, email: kristyna@asistentkaroku.cz (dále jen „Pořadatel“) vydává tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jako "VOP") pro upřesnění právních vztahů mezi Majitelem koupené Vstupenky a společností Svět asistentky, z.ú.. Všechna data, jakož i ostatní informace, uvedená na tomto serveru jsou pravdivá a jsou v souladu se všemi obecně závaznými předpisy platnými a účinnými na území České republiky.

Zákazník, který zakoupí Vstupenky prostřednictvím Služby na webové stránce na doméně www.asistentkaroku.cz, souhlasí se všeobecnými obchodními podmínkami společnosti Svět asistentky, z.ú., které jsou pro obě strany závazné. Zakoupením Vstupenky zákazník přistupuje na následující obchodní podmínky:

1. Definice pojmů

Majitel Vstupenky
Majitel Vstupenky je osoba, která si zakoupila Vstupenku prostřednictvím Služby na webové stránce na doméně www.asistentkaroku.cz.

Služba
Jde o samostatný prodejní elektronický způsob objednávání, prodeje a distribuce elektronických Vstupenek.

Událost/Akce
Událost je veřejná společenská akce - Galavečer – Slavnostní vyhlášení vítězů soutěže Asistent/ka roku 28.2.2018, na kterou se prostřednictvím Služby prodávají Vstupenky, a kterou organizuje a/nebo pořádá Pořadatel. Dále jen „Akce“.

Pořadatel
Pořadatel je subjekt, organizace nebo zařízení pořádající, provozující nebo organizující akce, resp. zprostředkovávající jejich řízení a který zajišťuje i prodej a distribuci vstupenek.
   Svět asistentky, z.ú., IČ: 063 11 105, sídlo firmy: Rybná 716/24, Praha 1, 110 00

Vstupenka
Vstupenka je potvrzení umožňující jejímu Majiteli za jednorázovou platbu vstup na Akci, na kterou byla zakoupena. Vstupenka je platná pouze na Akci, na kterou byla zakoupena, není možné ji použít na vstup na jinou Událost. Aktuální ceny Vstupenek jsou zveřejněny na internetové stránce www.asistentkaroku.cz.

Typ Vstupenky
Elektronická forma Vstupenky je doručena Majiteli na e-mailovou adresu, zadanou při uzavření objednávky.

2. Úvodní ustanovení

Všeobecné obchodní podmínky upřesňují používání Služby a definují smluvní vztahy mezi Pořadatelem Svět asistentky, z.ú. a Majitelem Vstupenky. Tyto obchodní podmínky platí pro objednávání Vstupenek prostřednictvím Služby na internetové stránce prodávajícího www.asistentkaroku.cz.

2.1  

Pořadatel přijímá od zájemců finanční prostředky odpovídající kupní ceně Vstupenek. Uhrazením ceny Vstupenky prostřednictvím webové stránky www.asistentkaroku.cz vstupuje Majitel vstupenky do právního vztahu přímo s konkrétním Pořadatelem vybrané akce.

2.2  

Jednotlivé popisy Akce, včetně obsazení, jsou pouze informativní a mohou podléhat obsahovým změnám. Informace o změně nebo zrušení Akce může být zveřejněna www.asistentkaroku.cz. Odpovědnost za zveřejnění o změně nebo zrušení Akce má Pořadatel.

3. Objednání a platba za Vstupenky

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Kupující je prodávajícím o přijetí objednávky informován elektronickou poštou, pokud uvede e-mailovou adresu. Veškeré přijaté objednávky jsou považovány za závazné i v případě, že kupující neuvede svoji e-mailovou adresu nebo ji zadá ve špatném formátu.

3.1  

Vstupenky je možné zakoupit on-line přes Službu, která se nachází na webové stránce na doméně www.asistentkaroku.cz/galavecer.

3.2  

Osobní odběr Vstupenek a platba v hotovosti v místě konání akce. Tato možnost je zákazníkům nabízena pouze v případě, že Pořadatel Svět asistentky z.ú. vyhlásí, že jsou Vstupenky stále ještě v prodeji a je možné je zakoupit v den Akce na místě konání Akce – a to to nejpozději 1 hodinu před zahájením Akce.

3.3  

Platba za Vstupenky je možná pouze bankovním převodem. Budoucí Majitel Vstupenky musí při platbě řádně uvést Pořadateli požadované údaje tak, aby platba mohla být Pořadatelem identifikována.

3.4  

Maximální počet Vstupenek, které je možné zakoupit na jednoho Majitele Vstupenky, není omezen.

3.5  

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu cen.

4. Práva a povinnosti Majitele Vstupenky

4.1  

Majitel Vstupenky koupí Vstupenky na danou Akci vstupuje do smluvního vztahu s Pořadatelem - se společností Svět asistentky, z.ú.

4.2  

Majitel Vstupenky je oprávněn použít Vstupenku na vstup na Akci, na kterou byla zakoupena.

4.3  

Majitel Vstupenky je povinen zkontrolovat si Vstupenku a údaje na ní ihned po doručení (rozumí se – doručení do e-mailové schránky Majitele).

4.4  

Pořadatel dodá Vstupenku do 7 dní, nejpozději však do 21 dní, po doručení platné objednávky do jeho elektronické schránky a po uhrazení ceny Vstupenky. Nedodá-li Pořadatel Vstupenku Majiteli Vstupenky ani ve lhůtě do 21 dní, je Majitel Vstupenky oprávněn od smlouvy bez dalšího odstoupit.

5. Reklamační Řád

Tímto reklamačním řádem se řídí reklamace veškerých Vstupenek zakoupených prostřednictvím www.asistentkaroku.cz. Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu termínu a místa konání Akce.

5.1  

Po zakoupení Vstupenky na Slavnostní vyhlášení soutěže Asistent/ka roku není možné od smlouvy s Pořadatelem odstoupit a žádat vrácení peněz. Pořadatel nebude akceptovat vrácení již zaplaceného vstupu na Akci, která se bude konat. Rovněž není možné žádat vrácení vstupného, pokud Majitel Vstupenku nevyužije.

5.2  

Převod Vstupenky na jinou osobu je možný. Je nutné o tom Pořadatele informovat maximálně 7 dní před uskutečněním Akce a zadat novou kontaktní osobu – Jméno, Příjmení a email.

5.3  

V případě úplného zrušení Akce bude Majitel Vstupenky, na kterého má Pořadatel kontakt (e-mail, poštovní adresa), písemně vyrozuměn, že akce je zrušena. Pořadatel nezodpovídá za nedoručení vyrozumění, pokud nebude možné Majitele Vstupenky tímto způsobem vyrozumět nebo pokud bylo vyrozumění o zrušení Akce doručeno se zpožděním, které nezavinil Pořadatel. Dojde-li k úplnému zrušení Akce, bude zákazníkům s řádně zaplacenou Vstupenkou vstupné vráceno na účet, ze kterého Pořadatel platbu za Vstupenku obdržel.

5.4  

Majitel Vstupenky musí respektovat pokyny Pořadatelů a pořádkové služby.

6. Zvláštní ujednání

Pořadatel si vyhrazuje právo na zrušení objednávky a to zejména v těchto případech:
6.1. "umělé prodlužování" doby splatnosti, kdy Majitel Vstupenky zruší svoji objednávku těsně před skončením splatnosti, případně nechá splatnost propadnout a vzápětí objedná stejné Vstupenky znovu.

 

7. Ochrana osobních údajů

7.1  

Společnost Svět asistentky, z.ú. v souladu s ustanoveními 101/2000 Sb., Zákona o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů (dále jen Zákon o ochraně osobních údajů), získává a zpracovává osobní údaje Majitelů Vstupenek především v rozsahu jméno, příjmení, adresa, telefonní / emailový kontakt, společnost, a to pro účely správy závazkových právních vztahů, které vznikají uzavřením smlouvy, mezi Majitelem Vstupenek a Pořadatelem akcí v souvislosti s koupí Vstupenek na konkrétní akci, a dále pro účely evidence činnosti jednotlivých Pořadatelů akcí. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné.

7.2  

Zakoupením Vstupenky uděluje Majitel Vstupenky ve smyslu ust. § 5 zákona o ochraně osobních údajů společnosti Svět asistentky, z.ú. souhlas ke zpracování jeho osobních údajů pro výše uvedený účel. Práva Majitele Vstupenky dle ustanovení § 21 zákona o ochraně osobních údajů zůstávají zachována.

7.3  

Společnost Svět asistentky, z.ú. se zavazuje, že získané osobní údaje v souladu s ustanoveními § 13 a násl. zákona o ochraně osobních údajů bude chránit před náhodným, jakož i nezákonným poškozením a zničením, náhodnou ztrátou, změnou, nedovoleným přístupem a zpřístupněním, jakož i před jakýmikoli jinými nedovolenými formami jejich zpracovávání.

7.4  

Společnost Svět asistentky, z.ú. se zároveň zavazuje v souladu s ustanoveními zákona o ochraně osobních údajů zachovávat mlčenlivost o získaných osobních údajích. Zakoupením Vstupenky na Akci vyjadřuje Majitel Vstupenky souhlas s Obchodními podmínkami společnosti Svět asistentky, z.ú., Pořadatelem Akce.

8. Závěrečná ustanovení

Odesláním elektronické objednávky Majitel Vstupenky bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání platnou výši ceny objednaných Vstupenek (včetně případných expedičních a dopravních nákladů) uvedenou v ceníku na internetové stránce, nebude-li v konkrétním případě písemně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou je Majitel Vstupenky po dobu stanovenou k dodání Vstupenek neodvolatelně vázán.

8.1  

Zakoupením Vstupenky vyjadřuje Majitel Vstupenky souhlas s těmito Všeobecnými Obchodními Podmínkami.

8.2  

Práva a povinnosti stran neupravené těmito Všeobecnými obchodními podmínkami se řídí právním řádem České republiky – zejména ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku.

V Praze dne 15. 8. 2017

Vytisknout

Svět asistentky, z.ú.
Kristýna Stoklásková

souhlasím

K personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookie. Informace o tom, jak náš web používáte, sdílíme se svými partnery pro sociální média, inzerci a analýzy. Partneři tyto údaje mohou zkombinovat s dalšími informacemi, které jste jim poskytli nebo které získali v důsledku toho, že používáte jejich služby. Více informací