O soutěži

Soutěž Asistent/ka roku je významnou událostí, která si klade za cíl zvýšit prestiž pozici asistent/ka a ocenit ty nejlepší asistentky a asistenty z České republiky a prezentovat veřejnosti výsledky jejich práce.

Tato soutěž se snaží budovat povědomí o důležitosti funkce asistentů/asistentek ve firemní struktuře a poukázat na neocenitelný přínos pro každého zaměstnavatele. Finalisté musí prokázat nejen kvality odborné a pracovní, ale také lidské, jako je loajalita, důvěra a celková integrita osobnosti (to znamená, že činy se nerozcházejí se slovy).

Proč soutěžit?

Získáte prestižní ocenění a atraktivní věcné ceny. Celková hodnota výher je 500 000,- Kč.
První místo získává ceny v hodnotě 330 000,- Kč (kurzy osobního rozvoje, zájezd, oblečení na míru, šperky, …).

Zároveň významně podpoříte myšlenku „Zvýšení prestiže pozici asistent/ka“ a dobré jméno Vašeho zaměstnavatele.

Svou účastí v soutěži prokážete své úspěchy a profesionalitu, odrazí to Vaše odhodlání a snahu o neustálé učení a zdokonalování sebe sama. Váš zaměstnavatel ve Vás uvidí cenného odborníka na trhu.

Hlavní výhry budou pro první 3 vítěze, ceny ovšem dostane celá finální dvacítka.

Podmínky účasti a pravidla soutěže

Soutěž je určená všem ženám i mužům starším 18 let, s nejméně roční praxí na některé z pozic v rámci firemní správy, vykonávající svojí funkci na území ČR nebo v zahraničí. Horní věková hranice není dána.

Do soutěže se mohou přihlásit soutěžící, kteří svojí praxi vykonávali minimálně po dobu jednoho roku, v nedávné minulosti, maximálně však 3 roky zpětně. Přihlásit se tedy mohou i ženy, které jsou v období konání soutěže na mateřské dovolené.

Přihlašování a registrace do soutěže bude v II. polovině 2023.

Soutěžící se mohou hlásit sami, musejí mít svého garanta a jeho doporučení nebo mohou být garantem nominováni. Garantem soutěžící/ho musí být fyzická osoba z řad spolupracovníků současného či bývalého zaměstnavatele (podřízený, nadřízený, kolega), která se soutěžící/m pracuje/pracovala nejméně 12 měsíců na jednom pracovišti a zná jeho profesní i lidské kvality.


Soutěž není určena pouze asistentkám a asistentům, ale zastávanými pozicemi v rámci administrativy a operativy se rozumí např. i recepční, technicko-administrativní pracovník/pracovnice, týmový/á asistent/ka, office manažer/ka atd. Dále pak každý, jehož pracovní náplní je z větší části administrativa a domnívá se, že mu jeho znalosti a dovednosti umožní v soutěži obstát.


Organizátoři soutěže si vyhrazují právo vyloučit bez udání důvodu ze soutěže soutěžící, u kterých dojde k udělení negativní reference, která by mohla ohrozit dobré jméno soutěže Asistentka roku.

Soutěže se nesmí účastnit soutěžící z finálové dvacítky z předchozího ročníku.

Podmínkou účasti v soutěži je:

 1. dosažené vzdělání: minimálně středoškolské s maturitou, věk min. 18 let
 2. výkon práce na pozici asistent/ka minimálně 1 rok a v nedávné minulosti, nejvíce však 3 roky zpětně
 3. vyplnění kontaktních údajů v registračním formuláři a aktivní plnění dalších kroků k postupu do finále soutěže

Průběh soutěže a kritéria hodnocení

Zájemci mohou on-line vyplňovat přihlášky na www.asistentkaroku.cz. Termín spuštění přihlášek upřesníme.

Každý zájemce vyplní registrační formulář, a aktivně plní další kroky potřebné k postupu do finále:

 1. registrační formulář
 2. zaslání životopisu nebo odkazu na kompletně vyplněný a aktuální profil na LinkedIn
 3. vyplnění formuláře k doplnění informací o soutěžícím

  • po uložení formuláře a jeho schválení bude soutěžící obratem spuštěno sbírání hlasů. Stejný princip je i s videem. Máte na něj sice dost času, ale hlasy sbíráte ihned, jak nám video pošlete a my ho nahrajeme na Váš profil. Proaktivita se cení.
  • po spuštění profilu Vám pošleme kompletní návod a přípravu na video a budeme volat.
 4. další kroky po vyplnění formuláře, potřebné k postupu do finální dvacítky:

  • aktivní sbírání hlasů v profilu soutěže
  • organizace akce dle zadání a dokumentace z akce ve formě 2-5 minutového videa
   (návod a více informací a rad k videu zde) – datum odevzdání upřesníme.
  • skype rozhovor, kde se soutěžící představí porotě – datum rozhovoru upřesníme.

15 soutěžících s největším počtem hlasů veřejnosti, lajků u videa od veřejnosti, s nejlepším dojmem ze skype rozhovoru a hodnocením poroty postoupí do finálního kola v dubnu – testovací den (datum upřesníme) – od 10:00 do 18:00 hodin (nelze mít náhradní termín).

5 soutěžících budou takzvané „divoké karty“ – když se nám bude video líbit a skype rozhovor bude skvělý, postoupí do finále také.

To znamená, že ve finále je 20 soutěžících.

Ve finálovém kole (datum upřesníme) všech 20 soutěžících v jeden a ten samý den absolvují za přítomnosti poroty jednodenní výběrové assessment centrum = testovací den.

Testovací den

   Datum konání AC: (datum upřesníme) 10:00-18:00 (termín nelze nahradit)
   Místo konání AC: bude upřesněno

Z tohoto výběru vzejde 10 finalistů, kteří se představí na galavečeru (místo a datum konání upřesníme), kde s nimi bude 2minutový rozhovor o nich a o jejich videu.

V průběhu celé soutěže si zástupci poroty budou ověřovat reference garantů.

Procentuální podíly hodnocení soutěžících k postupu do finále (do testovacího dne, který je rozhodující):

Porota

Porota soutěže je tvořena předními českými odborníky na oblast lidských zdrojů a managery nadnárodních společností, psychology a celebritami z oblasti životního stylu a image.

Hlavním porotcem je zakladatelka soutěže Kristýna Stoklásková, Hana Čipera a vítězka předchozího ročníku. Další porotce budeme postupně zveřejňovat.

Soutěžní kategorie

Asistentka roku 2023 - 1., 2. a 3. místo.

Jak se mohu přihlásit?

Vyplňte formulář a do 2 dnů Vám budeme volat a provedeme Vás dalšími kroky soutěže.

V případě nejasností kontaktujte organizační tým soutěže na kristyna@asistentkaroku.cz nebo tel: +420 603 172 577

Hodně štěstí v soutěži a těšíme se na Vás!

Vytisknout

Pro fungování těchto stránek jsou důležité soubory cookies, které vyžadují uložení nebo přístup k údajům ve Vašem zařízení. Pro uložení či přístup k údajům ve Vašem zařízení je třeba Váš dobrovolný souhlas (s výjimkou technicky nezbytných cookies). Cílem používání cookies není Vás nijak omezovat, ale naopak zpříjemnit a zkvalitnit využívání webových stránek a přizpůsobit vzhled a fungování těchto stránek Vašim potřebám a preferencím při každé jejich návštěvě. Námi používané cookies rozhodně neslouží k získávání jakýchkoli citlivých osobních údajů o Vaší osobě.

SOUHLASÍM SE VŠEMISOUHLASÍM S NEZBYTNÝMIVLASTNÍ NASTAVENÍ